fbpx
Opdragelsespligt: Har du talt med et barn i dag – om ånd?
9. oktober 2022

Selv om det kan være grænseoverskridende for voksne at tale om åndelighed, forpligter både WHO og folkeskoleloven forældre og fagfolk til at gøre det. Og det med god grund, forklarer Dorte Toudal Viftrup, der er midt i et forskningsprojekt, som skal finde gode måder at føre samtalerne på

Hun ved, at det overrasker, og at der findes modstand mod det. Men hun ved også, at det nytter. At børnene får det bedre af det.
Derfor står lektor Dorte Toudal Viftrup netop nu midt i et forskningsprojekt, der skal lære voksne at tale med børn om noget af det, mange voksne selv har det umådeligt svært ved at tale om: Åndelighed.
Hun er vant til at skulle forklare og ind imellem forsvare formålet med at tale børn om deres åndelige liv.
”Men vi er faktisk forpligtet til det,” konstaterer hun.

  • Dorte Toudal Viftrup, religionspsykolog, lektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.
  • Forsker i tre-årigt projekt om børns åndelighed, så voksne kan vejledes til samtaler med børnene.
  • Projektet bliver en del af ”Center for Åndelig-Eksistentiel Omsorg og Dannelse”, der især skal hjælpe børn i svære livssituationer.
  • Studier viser, at de kan hjælpes markant, hvis de får mulighed for at tale om deres åndelige/eksistentielle tanker.
  • Centeret er finansieret med knap ni millioner kroner fra Samfonden.

I følge folkeskolelovens § 1 skal folkeskolen ”i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,” der ”fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling”, herunder det, som det kaldes ”den åndelige” udvikling.
Hvad, det eksakt er, står ikke præciseret.
Heller ikke hos WHO, FNs sundhedsorganisation, der forpligter Danmark til at prioritere ”spiritual care”, åndelig og eksistentiel omsorg for alle, findes det detaljeret defineret.

Åndelighed er afgørende

Selve ordet åndelighed tolkes også til daglig forskelligt af forældre og fagfolk. For nogle klinger det af noget, de også ville kalde religiøst, missionerende, troende, kirkeligt, kristen, muslimsk, østerlandsk og så videre.
Der er et utal af tolkninger, som kan give modstand, erfarer Dorte Toudal Viftrup og hendes kolleger. Men fagligt forstås begrebet, også i udlandet, meget bredt som ”selve det at dannes som menneske med ånd – og ikke kun være krop og konkrete beslutninger,” siger hun og uddyber:
”Åndelighed består i faglig forstand af både en horisontal og vertikal livsdimension. Den vandrette er det, vi ofte kalder det eksistentielle; menneskets forhold til sig selv, sit medmenneske, samfundet, verden og livet generelt, det, der kan ses, måles og røres ved. Den lodrette beskrives ofte som religiøs, åndelig eller spirituelt og vedrører menneskets forhold til Gud, guder, højere magt, transcendente erfaringer og livsbegreber, overbevisninger, oplevelser, følelser, filosofier, værdier med mere, som opleves større og bredere end det, som kan forstås konkret og målbart – men som selvfølgelig er helt centralt for det at være menneske.”

”Nogle har der måske svært med ordet, men jeg kan faktisk rigtigt godt lide begrebet åndelighed. Det handler om essensen af, hvad det vil sige at være menneske,” siger Dorte Toudal Viftrup.
”Og når vi som voksne forpligtes til at tale om det både af den danske lov og WHO, er det jo, fordi det er vigtigt for børnenes udvikling,” understreger hun.

Børn ved det godt

Netop nu sidder hun og analyserer de interview, hun og kolleger har udført med børn. Selv har hun været ude i 1. og 3. klasser. De har mere styr på det åndelige, end mange voksne sikkert tror.
”De har masser af ord for, at de står i relation til noget over dem og under dem. Noget transcendent, kalder vi det. Eller den åndelige eller eksistentielle livsdimension. Det er jo ikke de ord, børnene bruger, men det er det, de fortæller om.”
Børnene fortæller, at de ved, at der er noget, der kan hjælpe dem, hvis de har det svært eller ikke ved, hvad de skal gøre.
”Det er ikke deres sunde fornuft, nej, de reflekterer over, at der er noget andet, der hjælper dem,” fastslår Dorte Toudal Viftrup.
Børnene leder efter ord for hvad, de tænker og bruger de ord, de har hørt. De taler om gud. Om det gode og det onde. Om Valhalla, engle, himmel og helvede.
”De bruger begreber, som er religiøse, men det her er helt almindelige folkeskoler, og selvfølgelig har de haft lidt kristendomsundervisning, men det virker på mig som psykolog som noget mere iboende, de prøver at finde ord for.”

De vil gerne fortælle

At det er et vigtigt emne for børnene, ser hun også ved, at de meget gerne vil deltage i samtalerne i klassen.
”De sidder helt stille. Det er forholdsvis små børn, men de er dybt koncentrerede, og de vil simpelthen så gerne tale om det.”
Det giver endda selv udtryk for, at det er godt at tale om. Som da en af drengene gik hen til hende efter timen og på ”klingende københavnsk” sagde til hende, at ”det var sgu meget dejligt at snakke om døden.”
Børnene går ofte af sig selv i gang med at tale om døden og det, der sker bagefter.
”De er helt sikre på, der er noget bagefter, og de har mange begreber for det. Samtidig kommer der også nogle sætninger som, ”hvis man tror på det.” Så spørger jeg, hvad de tror? Og så svarer de, at ”jeg tror, jeg kommer i himlen,” eller ”jeg tror, man bliver til engle.”

Mærker det måske også

Om børn har spirituelle oplevelser i lighed med voksne, er ikke en del af forskningsprojektet, men Dorte Toudal Viftrup ser det som en naturlig forlængelse af en samtale om åndelighed at tale om dem.
”Det er svært at spørge børnene om den slags, også fordi de mangler begreber om dem,” indleder hun.
Husker voksne tilbage, kan de berette med voksne ord, men måske kan børn også fortælle, hvis de voksne omkring dem kan hjælpe dem.
”Det er ikke sikkert, børnene har så mange ord for, hvad der sker, men alene det at opleve, at den voksne tager ordene og oplevelsen seriøst, er afgørende for barnet,” siger Dorte Toudal Viftrup og nærmer sig den samtaleopfordring til forældre og fagfolk, der ligger implicit i forskningsprojektet.
”Børn er så hurtige til at aflæse, hvad de må sige og ikke sige. Jeg tror, vi som voksne i Danmark kan være lidt bange for at tale om oplevelser med børn. Med god grund. Historisk set har der været nogle rigtig dårlige ting omkring det, men nu har vi næsten taget al samtale væk, ” observerer hun og tilføjer:
”Jeg oplever ved interviewene, at børn simpelthen ikke tror, de må tale med voksne omkring de her ting.”

Ikke nogen bestemt tro

Når WHO og folkeskoleloven taler om forpligtelse til at tage det åndelige seriøst, er det ikke uden grund, påpeger Dorte Toudal Viftrup igen og understreger, at det ikke handler om at tale om en bestemt tro eller sætte samtalen ind i en bestemt religiøs kontekst.
”Nej, det handler om dét åndelige og eksistentielle, som vi ved er afgørende for både vores fysiske og psykiske helbred, vores indlæring og vores dannelse som borgere i det her samfund. Men vi mangler sprog for det, og når voksne mangler sprog for det, mangler børnene det også.”
Vi skal øve os i det, hun kalder åndelig eller eksistentiel sproglighed for at kunne tage samtalerne, men det gode er, at vi kan øve os sammen med børnene, også børnebørnene, påpeger hun.
”Børn (og voksne) trænger til de her samtaler. At tage den eksistentielle livsdimension alvorligt kan lære dem (og os), at vores tanker og måske angst og uro ikke er noget, vi går alene med, men en del af en fælles fortælling, hvor der er noget, der er større end de problemer, vi står i lige nu og her. Det er en stor trøst,” siger Dorte Toudal Viftrup.

Få her en guide til at tale med børn om åndelighed

Læs også https://pov.international/patienter-har-brug-for-eksistentiel-og-andelig-omsorg-der-skal-vaere-plads-til-hele-mennesker-og-patienter/

 

Læs videre

Guide: Hvad siger man lige, når en eller anden har mærket Gud?

Guide: Hvad siger man lige, når en eller anden har mærket Gud?

Efter, jeg havde holdt foredrag i Vor Frue Kirke i Svendborg forleden aften, trak en af præsterne, Gitte Meyer Jørgensen, mig til side og fortalte, at mange mennesker er kommet til hende efter at have haft møder med engle, set et syn med Jesus, hørt Guds stemme, sanset et guddommeligt nærvær, følt sig omkranset af lyst og meget andet.
Nu ville hun gerne tale med mig om, hvad hun skulle sige til dem?
Mennesker har altid haft religiøse oplevelser, og altid er de gået til præster med dem. Det gjorde jeg selv. Hun rådgav mig eminent, men siden har jeg gang på gang erfaret, at mange præster ikke føler sig klædt på til den del af opgaven.
Det undrer mig stadig, for Bibelen er fuld af oplevelser. Og den er fuld af vejledning i, hvordan man skal rådgive til at leve med dem og lade dem få den forrygende forandringskraft, de har. Min korte vejledning bygget på lige dele praksis og bibellæsning falder i syv trin.

Læs mere

Forstår vi, hvad han viser os: Ikke kun kønsroller, men også kønsroller

Forstår vi, hvad han viser os: Ikke kun kønsroller, men også kønsroller

"I kender fortællingerne. Gang på gang forsvarer Jesus en enkelt kvinde, ofte en synderinde, overfor en gruppe af mænd. Hvorfor?"
Sådan spurgte jeg i søndags, da jeg prædikede i Oslo, og sådan er der blevet spurgt overalt lige siden, evangelierne udkom. Også før.

"Fortællingerne må have været sket, som de er skrevet, for det har været helt og aldeles uforståeligt og revolutionerende, at en mand dengang forsvarede en syndig kvinde," sagde jeg fra prædikestolen i Misjonskirken.

Jeg var invitereret til en samtale med præst Erik Andreassen og til at prædike ud fra fortællingen om den dag, en kvinde gik hen til Jesus, mens han skulle til at spise sammen med andre mænd. Hun giver sig til at vaske hans fødder i sine tårer og tørre dem med sit hår, og han lader hende gøre det. Det må have taget en rum tid, og imens sidder mændene bare der og ser på.

"Hvorfor beskæftiger Jesus sig med de synderinder? Havde han ikke bedre ting at tage sig til," spurgte jeg og tillod mig at svare selv.

"Jeg ved godt, at jeg er kvinde, og at mine ord om andre kvinder let kan affejes som sød søstersolidaritet, men jeg taler faktisk ikke om kvinderne. Jeg taler om Jesus. Det handler om meget mere end kønsroller. Det handler om kristendom. Det handler om det altafgørende skridt, Jesus tager, da han sendes til verden for at gå rundt her. Det handler kristendommens kerne. Først med Jesus bliver kvinderne talt med som mennesker. Det er den store forandring, kristendommen kommer med. Det er den store forskel."

Læs hele prædiken her - eller stream den via link i teksten. 

Læs mere

Nyhedsbrev om gamle skjorter

Nyhedsbrev om gamle skjorter

Hvis, du vil begynde dine morgener godt, kan du tænde for Sveriges Radio. De taler smukt og syngende og ind imellem taler nogle af mine yndlingsmennesker. Som i morges, hvor Tomas Sjödin, præst i Göteborg og forfatter til flere bøger, medvirkede.
Han og Lotta har tre sønner. To af dem er døde, men som jeg talte med ham om i min podcast, Berørth, så lever de med dem i dagligdagen, som vi gør med vores søn. Svenske, som de er, har de kludetæpper i deres hus. Det har vi også i køkkenet. En gave fra min søster, som vi ser og står på hver eneste dag.
Denne morgen i radioen fortalte Tomas om det tæppe, han også før har skrevet om, som ligger under deres lille fika-bord i køkkenet. Et tæppe, han og Lotta fik vævet af tøj, deres to sønner havde brugt. Nu var det blevet slidt. Men kan man smide det ud?  Nej.
De fik det repareret, og da de åbnede pakken med det nyvaskede og omvævede tæppe, måtte de stå side om side og se, at det nu var finere end nogensinde.
Jeg genkendte gerningen. Vi går i Frederiks tøj alle sammen. Jeg i hans sweatshirt, hans far i poloerne, hans brødre især i sportstøjet. Og jeg er ved at gøre klar til en sommerkjole i patchwork af hans og brødrenes ternede skjorter. Ja, de gamle skjorter skal komme til ære og værdighed igen.
Når jeg gør det, altså syr om og bruger arvet tøj, så gør jeg, som kvinder har gjort i århundreder. Ikke alene får vi det bedste ud af det, vi arbejder også på samme tid med vores sorg. Vi bærer de døde med os, bærer minder og sorg på samme tid.
Læs mere i den seneste udgave af mit nyhedsbrev, hvor der også er en komplet oversigt over foråret og forsommerens kurser og retræter.

Læs mere

Læs videre