fbpx

Lönneboseminaret i Drammen

Lönneboseminaret 2021
Gudsopplevelse – en drivkraft til personlig og samfunnsmessig forandring. Fra Hans Nielsen Hauge til det Islamske brorskap.
I årets seminar knytter oss til 250-årsjublieet for Hans Nielsen Hauge og vi konsentrerer oss om to temaer som har sammenheng med hans liv og virke. Hauge fikk en sterk opplevelse av Guds nærvær, en opplevelse som satte retning for hele hans virksomhet som omfattet forkynnelse og stor samfunnsaktivitet. En sterk opplevelse av å bli berørt av Gud gir seg utslag på ulike måter, men er en drivkraft til engasjement og endring både personlig og for samfunnet. Dette gjelder like sterkt i dag som på Hans Nielsen Hauges tid.
Sted/Tid
Strømsø kirke, Drammen
Onsdag 22. september kl. 09:00 (Registrering og kaffe) før start kl. 09:30
Målgruppe/Antall
Ansatte og frivillige i Den norske kirke og fra andre tros- og livssynsamfunn.
Plass til ca 120 personer jfr sannsynlig smittevernnivå. Påmelding åpnes primo juni.
Foreløpig tidsplan
09.30-10.00: Innledning
09.30: Biskop og styreleder Jan Otto Myrseth: Åpningsord
09.35: Dag Kullerud: Hans Nielsen Hauge, mannen og bevegelsen
10.00-12.00: Del 1
10.00: Safet Bektovic: Mystikk – et møtepunkt mellom religioner. Sufisme/islamsk mystikk i et dialogisk perspektiv.
10.30: Sindre Skeie: Hva gjør vi med den plutselige erfaringen av merbetydning og samhørighet med naturen og «altet»? Har vi språk for denne erfaringen – og hva gjør vi med den?
11.00: Pause
11.10: Charlotte Rørth: Om man får oplevelserne væltende ind i sit liv, som det skete for mig, er man nødt til at arbejde hårdt for at finde ud af at leve med dem.
11.40: Q&A- Kommentarer 12.10-12.45: Lunsj
12.45-15.00: Del 2
12.45: Bjørn Olav Utvik: Religiøs motivasjon for politikk/samfunnsengasjement. Fra Hauge til Det Islamske brorskap.
13.15: Berit Hagen Agøy: Kirke og kirkefolk i møte med tidens store utfordringer. Hva gjør vi – og hvordan?
13.45: Pause
14:00: Sigmund Hegstad: Danseren som ble konsernsjef. Næringsliv for rettferdighet og menneskeverd.
14:20: Signe Myklebust: Å leve slik at vi tenker på en ny måte: Sammen for()andre 14.45: Q&A – Kommentarer
15.15-15.45: Avslutning
15.15: Linn Stalsberg: Etterord. Hauges arv nå og i fortsettelsen
Lönneboseminaret 2021 – Kirkelig Dialogsenter Drammen – Versjon.: 28.05.2021 10:56:46
15.40: Ivar Flaten: Takk for i dag
Bidragsyterne
Valget av innledere er gjort ut fra ønsket om innspill fra ulike vinklinger og faglige perspektiv. Seminaret har som mål å inspirere til videre fordypning og praksis.
Innledning
Dag Kullerud: Hans Nielsen Hauge – mannen og bevegelsen
Dag Kullerud er norsk journalist og forfatter. Som journalist var han 12 år i NRK, og som redaksjonssjef i Dagsnytt satte han i gang radioprogrammet Dagsnytt Atten. Deretter var han i nærmere 15 år ansatt i Dagbladet, hvor han blant annet var leder av politisk avdeling og kronikkredaktør. I tillegg har han vært tilknyttet Aftenposten og den danske avisen Dagbladet Information. Skrev i 1996 boken Hans Nielsen Hauge – mannen som vekket Norge.
Bolk I
Visjonen – opplevelsen som forandrer alt
Safet Bektovic: Mystikk i Islam
Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet: Islamstudier: islamsk filosofi, teologi, sufisme, sosial etikk, islamsk estetikk, interreligiøs teologi, komparative religioner, religionsfilosofi, Søren Kierkegaard, kristen-muslimsk dialog, balkanmuslimer
Sindre Skeie: Plutselige erfaringer av merbetydning
Forfatter, komponist og musiker. Skeie er utdannet prest fra Menighetsfakultetet, og jobbet som kapellan i Søreide menighet i Fana prosti i Bergen fra 2007 til 2013. I 2015 ble han kommunikasjonssjef ved Diakonhjemmet. I 2018 ble han direktør for sykehusets nyopprettede enhet «Diakoni, kultur og kommunikasjon».Fra 1. januar 2020 ble han doktorgradsstudent på heltid.
Charlotte Rørth: Jeg møtte Jesus
Jeg er journalist, uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1987, og har blandt andet arbejdet som erhvervs- og IT-journalist ved Center for Ledelse, Jyllands-Posten, Børsens Nyhedsmagasin og senest på NORDJYSKE Medier med fokus på eksistens og kultur og tilrettelæggelse af litteraturfestivalen Ordkraft. Mange, måske op mod 75 procent af os, har i løbet af vores liv spirituelle oplevelser i slægt med dem, jeg overraskende fik og stadig får. Uanset, om man opsøger oplevelserne eller får dem væltende ind i sit liv, som det skete for mig, er man nødt til at arbejde hårdt for at finde ud af at leve med dem.
Bolk II
Samfunn, politikk og tro: Tjeneste for Gud og verden
Bjørn Olav Utvik: Hans Nielsen Hauge og Det muslimske brorskap.
Bjørn Olav Utvik er en norsk historiker med Midtøsten som spesialfelt. Han er professor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo og ansatt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS). Han er også leder for Senter for islam og Midtøsten-studier (SIMS).
Berit Hagen Agøy: Kirkelig økumenikk og utenrikspolitikk
Berit Hagen Agøy er en norsk lektor. Hun har siden 15. november 2009 vært generalsekretær for Mellomkirkelig råd i Den norske kirke. Agøy er utdannet med hovedfag i historie fra
Lönneboseminaret 2021 – Kirkelig Dialogsenter Drammen – Versjon.: 28.05.2021 10:56:46

Universitetet i Oslo. Agøys hovedoppgave (1987) hadde tittelen «Den tvetydige protesten. Norske misjonærer, kirker og apartheid i Sør-Afrika, 1948-ca.1970».
Sigmund Hegstad: Danser, asket og gründer
Sigmund Hegstad hadde en internasjonal karriere som danser og gjorde et radikalt valg i møte med mennesker og samfunnsutfordringer. Han startet klesmerket Fair & Square med produksjon i Kina. Fabrikken bygger på at arbeiderne skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, få godt betalt og behandles skikkelig. Økonomisk utbytte av virksomheten føres tilbake til de ansatte.
Signe Myklebust: Å leve slik at en tenker på en ny måte
Signe Myklebust har en mastergrad i diakoni, medlem av styret i Diakonhjemmet og er integreringsdiakon i Drammen. Jesusdojo er en metode som formidles gjennom Etter Kristus, et nettverk for kristen trospraksis. – Vi tror på kroppen som vårt fremste læreverktøy – Vi blir det vi gjør, derfor vil vi omsette Jesu liv og lære til konkret handling. Vi arrangerer jesusdojo, operatio divina, tidebønn, seminarer og samlinger. Etter Kristus er en del av stiftelsen Areopagos, som arbeider med religionsdialog, samtidsreligiøsitet og kristen spiritualitet.
Avslutning
Linn Stalsberg: Hans Nielsen Hauge – da, nå og i fortsettelsen
Linn Stalsberg er en norsk forfatter, skribent og journalist. Hun er utdannet sosiolog fra London School of Economics og har siden 2002 hatt fast kommentatorplass i avisen Klassekampen. Hun er også skribent i avisen Vårt Land.
Stalsberg har tidligere jobbet i VG, Dagbladet, NRK, Klassekampen og Amnesty Norge.
Lönneboseminaret 2021 – Kirkelig Dialogsenter Drammen – Versjon.: 28.05.2021 10:56:46

Lönneboseminaret
låner navn og inspirasjon av biskop em. Martin Lönnebo. Fra sin oppvekst i et lesermiljø i Nord- Sverige, gjennom filosofi- og teologistudier og til sin tjeneste i Svenska kyrkan har han vært båret av en universell visjon. Hans økumeniske og dialogiske arbeid har vist seg i engasjementet rundt tidsskriftet Pilgrim, i svært mange bøker og i det kreativt lekne (Frälsarkransen/Kristuskransen) for å nevne noe. Seminaret skal ikke først og fremst være akademisk dybdeborende, men heller presentere temaer og innsikter som kan inspirere til aktiv medvirkning i det store feltet vi kan kalle kulturmøter, dialog og sammfunnsengasjement. Lönneboseminaret arrangeres hvert år i samarbeid med Drammen Sacred Music Festival, landets Kirkelige Dialogsentre og Dialogforum Østfold.
Alle foredrag strømmes direkte til påmeldte og gjøres senere tilgjengelig på Kirkelig Dialogsenter Drammens Youtube-kanal og hjemmesider.
Faglig råd: Professor Anne Hege Grung, biskop Jan Otto Myrseth, prost em. Sevat Lappegard, direktør Sindre Skeie og lederne for kirkelige dialogsentre; John Trygve Meyer, Hanna Barth Haake, Dag Aakre og Tariq Alsagoff
Faglig ansvarlig: Ivar Flaten