fbpx

At være efterladt

20. april kl. 19:00 – 21:00

Velkomst v. Hanne Tang

Foredrag v. journalist og forfatter Charlotte Rørth. Charlotte skriver om foredraget:

Mange kan ikke leve livet så længe, som deres kroppe vil. De tager livet af sig.

Hvad gør vi efterladte?

Vi, der elskede den, der nu er død? Vi, der er forældre, ægtefolk, sønner, døtre …

Og vi, der kender dem, der har mistet? Som venner, kolleger, naboer …

Det tør jeg tale om. Det skal vi tale om. For det gør en forskel for andre.

Mød op og lad os tage den svære samtale sammen.

Farvel og tak for i aften.

Der serveres kaffe/the med kage og frugt. Deltagere i vore arrangementer betaler 30 kr., som delvis dækning af vore udgifter.

NB! – Tilmelding senest d. 18. april via NemTilmeld: Caféaften med foredrag – Thisted (nemtilmeld.dk)

Alle er velkomne!

  • Til café- og temaaftener møder du andre efterladte.
  • Du får mulighed for at tale og dele erfaringer med andre i en lignende situation som dig. –  I fortrolighed mellem deltagerne, naturligvis.
  • Du får mulighed for et varmt, uformelt samvær i et fællesskab, hvor selvmord ikke er tabu.
  • Du er altid velkommen til at tage en ven med, hvis du har behov for det.

 

Kontaktpersoner for Lokalkreds Thy:

Hanne Tang, tlf. 22 40 87 84 eller hanne@tang.dk

Lisbeth og Anders Hornstrup, tlf. 30 57 04 88