Frikirkelige ord til ny bog

Skrevet af mar 13, 2019

 

– I bogen får vi en flot genopdagelse af kristendommens kropslighed, skriver Generalsekretær i Frikirkenet, Mikael Wandt Laursen, i sin anmeldelse af “Gud, du er jo lige her”.
– Kristendommen er i sin oprindelse meget kropslig. Vi har ikke et skel mellem ånd og krop, som kom med den senere græske filosofis påvirkning af kristendommen. Vi tror på kroppens genopstandelse, og at kroppen er Guds tempel, og Jesus har købt kroppen fri. Bogens forståelse af kroppens betydning er en genopdagelse af noget, vi har mistet i vores græsk dualistiske filosofi verden, skriver han og fremhæver derpå min “insisteren på kærligheden som kristendommens omdrejningspunkt”.
– Tro er at vide, at vi er elsket. Det er så smukt, enkelt og rigtigt sagt. Jeg tænker på apostlen Johannes, som i Johannes evangeliet konsekvent beskriver sig selv som ”den discipel, Jesus elskede”. Vi gør så ofte kristendommen til hovedvidenskab, men den starter som en hjertevidenskab.
Også bogens italesættelse af troen i forhold til samtidens spørgsmål og i “hverdagens sprog” trækker han frem:
– Jeg bliver mindet om, hvor utrolig vigtig vores sprogbrug er, og hvilke spørgsmål vi tager op til behandling. Jeg håber meget, at mange præster vil læse din bog, for vi har brug for at blive udfordret, både i måden at formidle på, men også i at gentænke den kristne tros møde med vores tids kultur.
Mikael Wandt Laursen skriver til slut, at han vil “fremhæve” kapitlet om kirkens betydning som en del af vores liv.
– Selvom det er folkekirken, som du i den grad peger på, så tror jeg på, at en øget åndelig bevidsthed med gode kristne praksisser som bøn og kirke vil komme til at betyde en åbenhed og udvikling, som kommer alle kirker til gode, også os frikirker. Så jeg håber meget, at din bog fører til en stærkere og mere åndelig potent folkekirke. Vi står så absolut i en fælles sag og mission, givet af Jesus selv, skriver generalsekretær i Frikirkenet, Mikael Wandt Laursen.